DOROTHEA HURLEY  Devil´s Flower *CZ

09.04.2020

Kočička/Female  Blue point

Velmi jemná a přítulná kočička -  žije již v nové rodině

Very gentle and cuddly cat - she already lives in a new family