Pořizujeme koťátko...

.

Co můžete očekávat, pokud se rozhodnete pořídit si koťátko od nás ...

What can you expect if you decide to buy a kitten from us ...


Protože každé koťátko je pro nás takové naše malé miminko, je pro nás důležité vědět, do jaké rodiny a prostředí půjde a proto Vás budeme chtít nejprve osobně poznat. Vy se seznámíte s našima kočkama a především koťátky.


Since every kitten is such a small baby for us, it is important for us to know what kind of family and environment they will go for and we will want to know in person. You will get to know our cats and especially kittens.


Co vše dostanete...

  • Dle předpisů SCHK nesmějí koťata odcházet k novému majiteli (do domova) dříve než ve věku 12 týdnů (chovatelský řád). Od 1.1.2023 je věk koťátek odcházejících do nových domovů stanoven na 14 týdnů života (FIFé).
  • Bude plně očkováno proti panleukopenii, kočičímu herpesviru, kaliciviru a chlamidie (PUREVAX). V případě odběru nebo do zahraničí nebo v 16 tt bude očkováno na vzteklinu (Nobivac). V případě cestování do zahraničí musí být koťě naočkováno na vzteklinu s min. 21 denní lhůtou mezi očkováním a cestou.
  • Bude očipováno.
  • Bude odčerveno.
  • Dostanete řádnou kupní smlouvu.
  • Dostane základní výbavu (krmivo pro první dny, hračku, soubor informací péče o kočku) .
  • Dostane průkaz původu, mezinárodní očkovací průkaz
  • Pokud budete chtít koťátko na tzv. mazlíka, bude kastrované. V případě kastrace je odběr koťátka posunut na 16.- 18. týden věku.
  • Bude dočasně pojištěno.

What you get ...

Under SCHK (FIFé) regulations, kittens may not go to the new owner (home) before the age of 12 weeks (breeding rules). From 1.1.2023, the age of kittens leaving for new homes is set at 14 weeks of age (FIFé).

It will be fully vaccinated against panleukopenia, feline herpesvirus, calicivirus and chlamidie (PUREVAX). In case of collection or abroad, or in 16t, it will be vaccinated against rabies (Nobivac).

 In order to bring a kitten from european union country

The animal must be ID-marked and at least twelve weeks old to have its primary vaccination.

After the primary vaccination you must wait 21 days before you are allowed to travel with your animal. No titr test required

It will be ID marked.

It will be dewormed.

You will get a proper purchase contract.

They get basic equipment (first-day feed, toy, kit of cat care information).

He will receive an ID card, an international vaccination card, EU passport

If you want a kitten on a so-called pet, it will be castrated. In the case of castration, the collection of kittens is shifted to the age of 16-18 weeks.

It will be temporarily insured.